Onderhoudsplan voor gasproductie

GDF SUEZ E&P Nederland heeft door de jaren heen meer gasproductieplatforms in gebruik genomen. De organisatie had steeds meer behoefte aan een onderhoudsconcept, een plan dat voor elk platform gebruikt kon worden. Pontifexx, die in eerste instantie alleen het onderhoudsconcept voor één platform had ontwikkeld, heeft in de afgelopen jaren een plan ontwikkeld voor het hele veld. Daarin staan de Safety Critical Elements (SCE's) centraal.  

Sinds de zomer van 2011 heeft GDF SUEZ E&P Nederland een nieuw gasproductieplatform in gebruik, namelijk G16-B. Pontifexx werd bij de ingebruikname van het platform gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren. Zo zijn alle veiligheidskritieke installaties in kaart gebracht en worden onaanvaardbare risico’s afgedekt met inspectieroutines, preventief onderhoud, servicebeurten en het hebben van voorraadartikelen.

Ook is direct het onderhoudsbeheersysteem (obs) ingericht. Al vanaf het eerste moment dat er gas wordt geproduceerd, staan in het obs Maximo alle preventieve onderhoudstaken en draait het inspectieprogramma. Ook zijn alle installaties opgenomen in een functionele boomstructuur en waar nodig voorzien van specifieke informatie als OEM, type, serienummer, settings of P&ID nummer.

In de afgelopen periode heeft Pontifexx ook het obs ingericht voor de nieuwe platforms D18-A, L5-D en Q13-A. Bij andere platforms bleek alleen dat de onderhoudsplannen niet op elkaar afgestemd waren. Zo ontstond een verscheidenheid aan werkwijzen, waardoor de onderhoudsteams niet meer efficiënt konden werken. Doordat Pontifexx voor meerdere platforms aan de slag ging, was het mogelijk om het beste onderhoudsconcept te kiezen en daarmee aan de slag te gaan.

Doordat met terugwerkende kracht het hele veld is overgegaan op één manier van onderhoud, is de veiligheid en integriteit verbeterd. Er werd vooral ingezet op het verbeteren van de Safety Critical Elements (SCE's), waarmee de faalkans van de veiligheidssystemen werd verkleind. Daarbij zorgt Pontifexx ervoor dat de onderhoudsplannen zodanig worden ingericht dat de SCE's kunnen worden getest op basis van prestatienormen. Zo blijven de kritieke elementen vanaf het begin in de beste staat.