PGS29: borgen betrouwbaarheid van de installaties

Project omschrijving

PGS29: borgen betrouwbaarheid van de installaties

Na een aantal ongevallen bij andere bedrijven in de Botlek, besloot de overheid de normen voor gelijksoortige bedrijven aan te scherpen, zo ook voor Elementis Specialties. Pontifexx begeleidde het bedrijf door de norm PGS29 te vertalen naar de concrete vraag: ‘Wat moet er gebeuren om aan te tonen dat onze installaties integer zijn?’ Vervolgens werd de procedure opgezet, maar Elementis en Pontifexx waren niet tevreden: het moest simpeler en effectiever. En dat kon.

Pontifexx-idee-icon-10 (2)

Situatie vooraf

In de afgelopen jaren kwam het gebied Botlek bij Rotterdam veelvuldig in het nieuws. Branden bij chemische bedrijven zorgden voor ophef bij omwoners en gemeente. Daarom besloot de overheid om de PGS29 norm van bedrijven die werken met chemische fabricaten aan te scherpen. Deze Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) bedrijven werden gedwongen om de opslag van hun chemische stoffen extra goed te controleren en hierover te rapporteren naar de overheid.

Elementis is zo’n bedrijf, die met brandgevaarlijke stoffen werkt en onder deze norm valt. Voor invoering van de nieuwe norm heeft Elementis de hulp in van Pontifexx ingeroepen om dit te coördineren en organiseren. Een uitdaging voor Pontifexx: PGS29 op een praktische manier implementeren.

De juiste mensen
‘Wij hadden zelf niet alle kennis van de nieuwe norm PGS29, deze was namelijk onlangs gewijzigd’ vertelt Jonathan van Pontifexx. Hij en zijn team verdiepten zich in de norm PGS29, achterhaalden de eisen en zetten dit om in concrete taal. ‘Heel praktisch: wat moet er gebeuren’, aldus Jonathan. Naast de kennis en ervaring om die vertaalslag te maken, kan Pontifexx ook de juiste mensen aan elkaar verbinden en het hele proces begeleiden. Jonathan: ‘Daar komt bij dat we veel kennis hebben van het bedrijf, omdat we eerder een klus voor ze deden.’

Jonathan vertelt: ‘We zijn begonnen met een nulmeting door de voorschriften van PGS29 te toetsen. We keken naar het toenmalige onderhoud, het gebruikte onderhoudsbeheersysteem en de manier van werken. Tegelijkertijd zijn we gaan kijken welke specialisten uit ons netwerk ons meer konden vertellen over tankbouw en onderhoud. We besloten om samen te werken met IJsbrandt van der Plas, een begrip in de tankbouwwereld.’

Samen met Elementis is een aanpak voor de inspectieprocedure opgesteld op basis van de PGS29 en de tankbouwbijbel EEMUA159. In de procedure staan de daadwerkelijke acties en de opdrachtstelling. Ook werd gekeken naar welke informatie nodig is en uit welke bronnen die informatie gehaald moest worden. Door de stappen te volgen, kon Elementis aantonen hoe integer de installatie is. Jonathan: ‘We hebben een pilot gedaan op basis van een auditscope en die is goedgekeurd door de overheid.’

Pontifexx-resultaat-icon-10 (2)

PGS29: versimpelen en veiliger maken

Daar wilde Jonathan en het team het niet bij laten, want de norm is eigenlijk geschreven voor grote koolstofstalen tanks waarin de brandgevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Eén van de eigenschappen van koolstofstaal is dat dit kan gaan roesten, met onder andere wanddiktemetingen kun je de huidige conditie (sterkte) van de tank bepalen. De tanks van Elementis zijn daarentegen een stuk kleiner en zijn veelal gemaakt van roestvaststaal. Roestvaststaal laat een heel ander degradatiegedrag zien dan koolstofstaal en verijst dus ook een andere aanpak om aan te tonen dat de conditie van dit staal in orde is.

‘Het bleek dat de procedure die we geschreven hadden, sterk afweek van de praktijk, dus besloten we om de procedure te versimpelen en aan te passen, om de integriteit van de tanks beter te kunnen aantonen en er minder gevaar zou ontstaan tijdens de controles en inspecties van deze tanks’, vertelt Jonathan. Een groot verschil is bijvoorbeeld dat bij de grote tanks wordt afgedaald in de tank om de testen uit te voeren. In het geval van Elementis is het betreden van tanks vaak onwenselijk of zelfs wettelijk niet toegestaan.

In de praktijk: te kleine mangaten

Jonathan vertelt: ‘We classificeren de tanks op basis van vlampunt, brandbaarheid en giftigheid van de stoffen die erin worden opgeslagen. Er worden onder andere stoffen gebruikt met de hoogste classificatie. Daar wil je geen inspecteur in laten afdalen als het niet nodig is, zelfs niet als het goed schoon is gemaakt. Soms zijn de mangaten die toegang geven tot de tanks simpelweg te klein.

Na de versimpeling van de procedure is de juiste informatie in het onderhoudsbeheersysteem Maximo gebracht. De procedure is vervolgens getest om te kijken of de inspecteur met de nieuwe aanwijzingen aan de slag kan. Dit bleek het geval, waarop de procedure opnieuw werd goedgekeurd door de overheid. ‘We hebben de theorie naar de praktijk gebracht en Elementis kan nu zelf verder’, besluit Jonathan.