Ultimo Implementatie Smit&Zoon

Project omschrijving

Implementatie van Ultimo OBS

Voor de chemische fabriek van Smit & zoon uit Amersfoort is het onderhoudsbeheersysteem (obs) van Ultimo geïmplementeerd. In samenwerking met Ultimo heeft Pontifexx de implementatie verzorgd. Een onderhoudsbeheersysteem binnen drie maanden volledig up and running?

Pontifexx-idee-icon-10 (2)

BRZO en volcontinu

Smit & zoon ontwikkelt en produceert in Weesp en Amersfoort chemische grondstoffen voor industriële leerlooierijen. De onderneming telt in totaal 140 medewerkers en in Amersfoort vindt de productie plaats in een volcontinu dienst. Rudy Haaxma (Plant Manager) stelt: “De vestiging valt onder het zogenoemde BRZO-regime, met als gevolg dat een juiste borging van installaties en systemen met betrekking tot veiligheid van groot belang is.”

Met het obs Ultimo is het mogelijk om alle wettelijke inspectie- en onderhoudstaken te plannen, uit te voeren en te registreren om van daaruit historie op te bouwen. Tot voor kort werd de planning nog handmatig gedaan. “Ultimo stelt ons in staat om inspecties, servicerapporten, certificaten en storingsdata te koppelen aan de juiste installatie. Dat geeft ons enorm veel inzicht waardoor we de installaties beter kunnen beheersen. Juist die beheersing is een van de zaken die niet alleen voor de toezichthouder belangrijk is maar uiteraard ook voor onszelf”, aldus Rob Johannes, Hoofd Technische Dienst.

Ontzorgen

Pontifexx heeft in samenwerking met Ultimo de implementatie van Ultimo Maintenance Management gerealiseerd. “De mensen van Pontifexx hebben in verschillende branches te maken met deze software. Ze hebben ons enorm veel werk uit handen genomen in een korte doorlooptijd.”

André Kragt, accountmanager bij Ultimo, voegt daaraan toe: “Als wij onze software verkopen, dan zien we dat het systeem ingericht en gevuld moet worden binnen de hectische en volle agenda’s van de technische dienst. Het vrijmaken van resources blijkt dan erg lastig waardoor de ingebruikname stroef kan verlopen en onnodig lang duurt. Met een partij als Pontifexx bieden we samen een totaal project voor de klant waardoor de implementatie en ingebruikname bij Smit & zoon binnen drie maanden was gerealiseerd. Een bijzondere prestatie. Zij kennen onze software en weten hoe het efficiënt ingericht kan worden om een zo hoog mogelijke performance te realiseren. Daarnaast zijn ze bekend met de technische installaties van onze klanten en het onderhoud wat hierop gedaan moet worden.”

Pontifexx-resultaat-icon-10 (2)

Focus op de installatie

De implementatie en daarna het opzetten van een onderhoudsconcept en inspectieplan zijn in een aantal stappen gedaan. Chris Knol, projectleider van Pontifexx, legt uit, “We zijn gestart met het maken van een structuur van alle assets, een schematische weergave van het hele productieproces waarin alle relevante onderdelen in een hiërarchische structuur worden geplaatst. Voor de diepgang van deze structuur hebben we vooral gekeken naar enerzijds de onderhoudsintentie die nodig is om de installatie in conditie te houden en anderzijds de wet en regelgeving waarmee Smit & zoon te maken heeft.’

Hij gaat verder: ‘Op verschillende niveaus ‘verrijken’ we deze data met allerlei equipment informatie. Denk aan fabrikant en type informatie, relevantie voor specifieke wetgeving. Al deze data is uiteindelijk door de consultant van Ultimo op de juiste manier geüpload.’ Om op de juiste manier prioriteit te kunnen aanbrengen in de onderhoudsacties is een risicoanalyse gedaan. Met een FMECA (Failure Mode Effects and Criticality Analysis) zijn de kansen op falen en de effecten van falen in kaart gebracht. Dit geeft een aanzet om de onderhoudsfrequentie te optimaliseren en is er ook een beeld ontstaan van de kwaliteit van de installaties, wat weer bruikbaar is voor de financiële positie in de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP).

Klaar voor de toekomst

De installaties worden nog volledig geretagd. Dat betekent dat alle installatiedelen binnenkort zijn voorzien van een RVS-label met daarop de code en de naam van het installatiedeel. Om klaar te zijn voor de toekomst is dit label voorzien van een qr-code. Hiermee kan alle beschikbare informatie op locatie worden getoond met de mobiele oplossing Ultimo Go en een tablet computer. Samenvattend: Smit & zoon, een volcontinu chemisch bedrijf en onder strak toezicht. Met een korte doorlooptijd is voor de technische dienst het onderhoudsbeheersysteem Ultimo volledig geïmplementeerd door Pontifexx. Een effectieve samenwerking gericht op de kwaliteit en continuïteit.