Ageing bij EverZinc: Veroudering en risico’s in kaart

Project omschrijving

Ageing bij EverZinc: Veroudering en risico’s in kaart

Pontifexx heeft EverZinc geholpen compliance te blijven door de veroudering (Ageing) van de machines, installaties en materialen op een pragmatische manier in kaart te brengen.

EverZinc verwerkt ruwe zink (technisch oxide) en pure zink tot verschillende varianten van zinkoxide die worden toegepast in producten zoals batterijen. Doordat EverZinc zinkoxide produceert, een stof die schadelijk is voor het milieu, valt het onder de wetgeving Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO).

De regelgeving omtrent veroudering van installaties (Ageing) is in Nederland in 2015 aangescherpt binnen het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Vanaf 2017 toetsen inspecteurs hoe bedrijven omgaan met Ageing. Ageing maakt onderscheid in verouderingsrisico’s ten opzichte van softwareveroudering, degradatiemechanismen als corrosie en vermoeiing, en kennisverlies binnen organisaties. Marjolein Stuurman, onderhoudsadviseur bij Pontifexx, heeft vanuit haar vooropleiding Chemische Technologie en Technische Bedrijfskunde de nodige expertise op dit gebied. Stuurman en collega Matthijs Hulsegge hebben ervoor gezorgd dat EverZinc met vlag en wimpel door de inspectie is gekomen.

Pontifexx-idee-icon-10 (2)

Situatie vooraf

Stuurman: ‘EverZinc ontving bij de BRZO-inspectie in december 2017 verbeterpunten op het gebied van Ageing. Het bedrijf had de risico’s niet voldoende in kaart gebracht en geen procedures opgesteld omtrent het Ageingmanagement. Om de nieuwe toetsing in augustus 2018 te doorstaan moest EverZinc een plan voorleggen waarin staat hoe ze omgaan met Ageing. Hierbij diende EverZinc de risico’s omtrent degradatiemechanismen in kaart te brengen en vast te stellen hoe zij installaties selecteert voor restlevensduurstudies. Dat was voor EverZinc een flinke puzzel, omdat de Ageing wetgeving betrekkelijk nieuw is en er nog geen normen voor zijn opgesteld.’

André Vrijhoeven, veiligheidscoördinator van EverZinc, was blij dat hij de hulp van Pontifexx in kon schakelen. ‘Ageing was voor ons inderdaad een relatief onbekend verhaal. Pontifexx werd ons aangeraden en na een duidelijke presentatie van de plannen zijn we met elkaar in zee gegaan. Het was fijn dat we tempo konden maken, want wij hadden zes maanden de tijd om de situatie te verbeteren. Dat hadden wij zelf niet gekund, of we hadden er veel tijd in moeten investeren.’

De noodzaak

In een fabriek waar productie wordt gedraaid, degraderen installaties. In het geval van de chemische industrie brengt dit risico’s met zich mee. ‘Bedrijven moeten aan de overheid kunnen aantonen dat ze hier goed mee omgaan’, vertelt Stuurman. ‘Wanneer de inspectie niet tevreden is, kan een bedrijf na één of enkele waarschuwingen een boete verwachten. De uiterste strafmaat is het stilleggen van de productie.’

Gehanteerde aanpak

Pontifexx heeft een methodische aanpak om Ageing op een pragmatische manier in kaart te brengen. Samen met EverZinc is gekeken welke degradatieprocessen leiden tot hoge risico’s, bijvoorbeeld op locaties van de fabriek waar met zuur wordt gewerkt en de kans op corrosie hoog is.

Doordat EverZinc’s productie-installaties binnen gestationeerd zijn, is het risico op milieu incidenten gering. Zinkoxide vormt geen direct gevaar voor de gezondheid, maar kan wel schade toebrengen aan het milieu. Daardoor valt EverZinc toch onder de ‘zware’ BRZO-wetgeving.

‘Door de samenhang tussen degradatiemechanismen, ontwerpgegevens en invloeden van buitenaf inzichtelijk te maken, kunnen de risico’s van veroudering worden ingeschaald.  Door vervolgens op de juiste manier te inspecteren, kan het risico op een incident worden verlaagd’, stelt Stuurman. ‘De veroudering van installaties leidt bij EverZinc niet tot gevaar met betrekking tot veiligheid of milieu, maar het kan wel zorgen voor achteruitgang in efficiëntie en productiecapaciteit. Door het Ageing-project heeft EverZinc inzicht gekregen in de leeftijd van haar installaties. Een mooi bijproduct waarmee in de toekomst onderbouwing kan worden gegeven aan vervangingsplannen.’

Tijdens pragmatische risico-inventarisatiesessies gebaseerd op de bekende FMECA-methodiek (Failure Mode Effect and Criticality Analysis) werd samen met een multidisciplinair team gekeken welke assets mogelijk onderhevig zijn aan vermoeiing of corrosie. Vrijhoeven: ‘Matthijs heeft veel werk gestoken in de risicoanalyse. Hij heeft een levend document afgeleverd waarin de restlevensduur van de assets wordt getoond. Marjolein heeft voor ons een handboek Ageing gemaakt. Door hun werk kunnen we nu de komende jaren zelf proactief sturen op dit thema.’

Pontifexx-resultaat-icon-10 (2)

Resultaten

Door proactief te sturen op risico’s van Ageing, deze te integreren in de werkstroom en periodiek te rapporteren, wordt het risico ten aanzien van veiligheid en milieu verlaagd en tevens de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de fabriek verbeterd.

Pontifexx levert aan het eind van het project naast de resultaten en spreadsheets ook het Ageing-handboek. Hierin staat beschreven op welke wijze Ageing in kaart is gebracht. Dit naslagwerk is een mooi communicatiemiddel richting de BRZO. Ook zorgt het naslagwerk ervoor dat EverZinc over de kennis beschikt om de installaties ten aanzien van Ageing op een veilige manier te onderhouden, waardoor EverZinc blijft voldoen aan de wet- en regelgeving.

De BRZO-inspecteur was bij de herinspectie zeer aangenaam verrast dat EverZinc in een korte periode een ver gevorderd stadium heeft bereikt met betrekking tot Ageing. ‘De inspecteur heeft de naam van Pontifexx opgeschreven als voorbeeld voor anderen’, vertelt Vrijhoeven. ‘Omdat een extern bedrijf heeft aangetoond dat slechts een handjevol assets risico’s kunnen opleveren, weet de inspectie dat de gevaren bij ons minimaal zijn. Voor ons ook fijn om te weten in verband met de veiligheid van onze medewerkers en het milieu om onze fabriek heen.’

De samenwerking met Pontifexx

Al met al is EverZinc zeer te spreken over de uitkomst van de samenwerking met Pontifexx. ‘Het mooie was dat Marjolein en Matthijs erg professioneel waren, maar ook in een informele sfeer konden werken, zonder dat het ten koste ging van de kwaliteit. Een collega merkte na afloop van het project met zelfs op dat sinds de Pontifexx’ers ons hebben verlaten, de sfeer op kantoor achteruit is gegaan.’

Met de oplevering van het project heeft Pontifexx ook verbeterpunten voor ons CMMS-systeem Ultimo aangedragen. Mogelijk werken Pontifexx en EverZinc op korte termijn weer samen aan een verbetertraject.