Onderhoud van Wereldklasse

Tussen brandjes blussen en onderhoud op topniveau zit een wereld van verschil. Hoe voorkomt u dat u van storing naar storing rent, terwijl er steeds meer met minder gedaan moet worden? Wij helpen u door inzichten over structuren, techniek en systemen om te zetten in concrete, heldere plannen. Zodat uw onderhoud stap-voor-stap van wereldklasse wordt.

Onderhoud vindt ad hoc plaats. lees verder Er is zicht op de werklastverdeling van de monteurs. lees verder De betrouwbaarheid van machines, storingsanalyses en risico’s zijn in kaart gebracht. lees verder Op basis van analyses uit de derde fase worden KPI’s ingesteld en risico’s omlaag gebracht. lees verder Integraal assetmanagement, onderhoud vanuit geautomatiseerde processen. lees verder Van ad hoc naar een beheerde werkverdeling. lees verder Met 2% extra CAPEX-investering kunt u 20% op OPEX kosten besparen. lees verder Continu verbeteren is een uitgebalanceerd samenspel geborgd door de juiste prestatie indicatoren. lees verder S-Curve SVG placeholder

De S-curve helpt inzichtelijk te maken waar u nu staat en waar we samen naartoe kunnen groeien. Onze no-nonsense aanpak, enthousiasme en passie voor het vak vertaalt zich in de stap-voor-stap ontwikkeling van uw systemen, onderhoudsplannen en risicobeheer.

Fase 1 Brandjes blussen

Onderhoud vindt ad hoc plaats in deze fase. Er wordt eigenlijk altijd te laat gereageerd en van storing naar storing gehold. De conditie van de machines bepalen de werkdag van de technische dienst. Er is geen inzicht in voorraad. Inkoop en financiën worden op het laatste moment ingeschakeld.

Fase 2 Gepland onderhoud

In deze fase is er zicht op de werklastverdeling van de monteurs. Onderhoudstops zijn geregeld. De eerste stappen naar het sturen op condities en risico’s (FMECA), en het optimaliseren van uw OBS zijn gezet. De technische dienst weet wanneer wat gedaan moet worden en daar houden zij zich aan. Het magazijn is gestructureerd, zodat iedereen weet waar wat ligt.

Fase 3 Leren van storingen

De betrouwbaarheid van machines, storingsanalyses en risico’s zijn in kaart gebracht in deze fase. De informatie om de bezettingsgraad en beschikbaarheid optimaal in te kunnen zetten, is voor handen. De voorraad is dynamisch: iedereen weet wanneer wat gebruikt wordt.

Fase 4 Proactief sturen

Op basis van de analyses uit de derde fase worden KPI’s ingesteld en worden risico’s omlaag gebracht. De oorzaken en gevolgen zijn helder, net als hoe geanticipeerd kan worden, en dit is vastgelegd in processen en systemen. Van nieuwbouw tot sloop wordt er nagedacht over optimale levensduurkosten. De voorraad is efficiënt ingericht met alleen kritische reserves.

Fase 5 Wereldklasse

Wereldklasse onderhoud betekent integraal assetmanagement, waarbij onderhoud wordt aangestuurd op basis van deels geautomatiseerde processen. Finance en inkoop zijn onderdeel van die processen om autonomie in werklast te garanderen. De lange termijn aanpak werpt zijn vruchten af door verminderde kosten en risico’s.

Werkverdeling

Naar mate processen worden ingericht en systemen beter op elkaar worden afgestemd, zal de werkverdeling van ad hoc storing gestuurd naar een continu en beheerste verdeling gaan. De technische dienst is in controle.

Continu verbeteren

Binnen de organisatie van een technische dienst grijpen verschillende disciplines in elkaar. Systemen, Mens en Techniek; alleen als ze optimaal op elkaar zijn afgestemd is er de ideale balans om te verbeteren. De juiste prestatie indicatoren geven inzicht en borgen dit proces.