Risico gestuurd onderhoud

Dek risico’s af met de juiste onderhoudsmaatregelen

Heb je weleens nagedacht waarom er wel een reservelampje in de auto ligt en geen reserve-claxon of ruitenwisser? Het antwoord heeft met risico te maken. Als er een risico is dat vaak kan voorkomen en een hoge impact heeft dan pas worden tegenmaatregelen genomen.

Onderhoud wordt niet alleen in fabrieken uitgevoerd, het is overal. Zowel op het spoor, langs de weg en thuis. Als er preventief onderhoud uitgevoerd wordt ligt er altijd een plan aan ten grondslag. Dit kan bewust maar ook zeker onbewust zijn opgesteld. Ga maar eens na; de auto gaat jaarlijks voor de APK en onderhoud en er gaat een lampje branden in de auto als het oliepeil laag is. Ook ligt een reservelamp in de auto en als je helemaal stilstaat is de ANWB bereikbaar om je ‘storing’ te verhelpen. Dit zijn allemaal maatregelen om de stilstand van een auto te voorkomen of snel te verhelpen.

Het principe van risicogestuurd onderhoud is, dat we alleen maatregelen willen treffen als iets pijn doet, dus onze tijd en middelen alleen willen besteden aan nuttige risico’s. Hiermee voorkomen we dat we ieder jaar de banden preventief gaan vervangen en dat onze hele kofferbak vol ligt met reservedelen zonder zeker te weten of we de juiste onderdelen hebben.

In de volgende situaties is risicogestuurd onderhoud interessant:

 • Er is onvoldoende zicht op de risicovolle delen van de installaties en wat de bijbehorende tegenmaatregelen moeten zijn;
 • Er is een vermoeden dat er teveel of juist te weinig onderhoud plaatsvindt.
 • Er moet een onderhoudsconcept opgesteld worden maar er is geen leveranciersinformatie of geschiedenis.

Wij helpen u graag verder!

Pontifexx-Risico-gestuurd-onderhoud-2

De stappen van risico gestuurd onderhoud

Om tot een risicogestuurd onderhoudsconcept te komen is het nodig om de volgende stappen te doorlopen:

 • Opstellen risicomatrix op basis van de bedrijfsdoelstellingen
 • In kaart brengen assets en asset-structuur
 • Bepalen van de risico’s en beschrijven van het falen
 • Inschatten van de kansen en de gevolgen
 • Bepalen onderhoudsstrategie
 • Bepalen onderhoudsfrequentie en onderhoudsactie

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie vraagt om inzet en vasthoudendheid. De waan van de dag kan overheersen en dan is het noodzakelijk om met een multidisciplinair team rationeel naar de installaties te kijken. Het uitbesteden van deze risico-inventarisatie verhoogt de snelheid en de kwaliteit van de resultaten, omdat we niet direct betrokken zijn in het primaire proces.

Johan-pontifex

Benieuwd wat Pontifexx voor jullie organisatie kan betekenen?

Neem dan hier contact met ons op.

Met de FRIS-aanpak naar risicogestuurde onderhoudsmaatregelen

Samen concentreren we ons op het doorlopen van de benodigde stappen. Vaak is er al een goede basis voor een onderhoudsconcept aanwezig of is er al sprake van een bedrijfsbrede risicomatrix waar gebruik van wordt gemaakt. De kenmerkende pragmatische aanpak van Pontifexx leent zich bij uitstek voor het uitvoeren en begeleiden van risico-inventarisaties. Met het product FRIS (FMECA RAMS Inventarisatie Sessies) bieden we een kader waarmee risicogestuurd onderhoud kan worden vormgegeven, uitgebreid of verbeterd. Door de kennis van iedereen te delen ontstaat een gezamenlijk beeld van de risico’s waarop gezamenlijk maatregelen kunnen worden genomen. De sessies worden efficiënt geleid door onze onderhouds adviseurs. Met de juiste vragen komen we samen vaak tot verrassende inzichten.

Door het inzichtelijk maken van de risico’s kunnen de beste maatregelen worden bepaald en uitgezet. Daarmee wordt de veiligheid van personeel, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties geborgd. Hierdoor ontstaat ook een een onderbouwing van de onderhoudskosten. Wanneer zich er in de toekomst nieuwe storingen voordoen kan de inventarisatie gemakkelijk bijgewerkt worden en het onderhoudsconcept worden aangepast.

De tijdinvestering van de risico-inventarisatie is afhankelijk van de scope van het project. Vaak kunnen er na 5 sessies al resultaten getoond worden. In voorwaarde is wel dat de sessies bijgewoond worden door meerdere disciplines van de organisatie. De kwaliteit van de input bepaald mede de kwaliteit van de output.

De uitkomsten van een risico-inventarisatie dienen als input voor een risicogestuurd onderhoudsplan. Dit plan kan worden opgesplitst in de volgende onderhoudsmaatregelen:

 • Preventief onderhoud
 • Inspectief onderhoud
 • Autonoom onderhoud
 • Voorspellend onderhoud
 • Reservedelen
 • Modificaties
 • Trainingen en opleiding voor medewerkers

Wilt je weten hoe onze FRIS-projecten eruitzien? Bekijk onze klantcases.

Projecten