Audit begeleiding

Volledig voorbereid op de komende audit

Je hebt de melding gekregen dat het BRZO-inspectieteam binnenkort op bezoek komt. Ze geven aan een audit uit te voeren op verschillende milieuaspecten en (externe) veiligheid. Ook de werknemers- en, brandveiligheid incl. het rampenbestrijdingsplan zal nauwkeurig onderzocht worden. Vanaf 2017 is ook ‘veroudering van installaties’ een belangrijk inspectie onderwerp tijdens deze jaarlijkse audit.

“De toezichthouders controleren tijdens een inspectie of het bedrijf een veiligheidsbeheerssysteem heeft dat is toegesneden op de aanwezige risico’s.” ~ Inspectie SZW

Hoe zorg je dat het bedrijf klaar is voor inspectie?

Een inspectie vraagt grote betrokkenheid van het bedrijf en duurt meestal meerdere dagen. De resultaten van de inspectie zullen openbaar worden gemaakt in een jaarlijkse rapportage. De experts van Pontifexx kunnen ondersteunen in het volledige voortraject en tijdens de audit zelf.

Het gevaar van verborgen veroudering (‘Ageing’)

Door ernstige vormen van degradatie op kritieke onderdelen van installaties en apparatuur, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Zeker in de chemische industrie, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gebruikt. Als er iets mis gaat is de impact voor medewerkers en de omgeving vaak niet te overzien. De chemische industrie moet dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de kans op incidenten te minimaliseren.

Naar aanleiding van verschillende incidenten in de chemische industrie is in Groot-Brittannië het Lessons Learned Bulletin no. 7 opgesteld, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het Health and Safety Executive (HSE). Binnen een groot aantal van deze incidenten bleek veroudering de oorzaak te zijn.

“Binnen een groot aantal incidenten in de chemische industrie bleek veroudering de oorzaak te zijn.”

In het Nederlandse BRZO 2015 (Besluit Risico Zware Ongevallen) is de veroudering van installaties op basis van die resultaten als nieuw thema opgenomen onder de noemer “Ageing”. Vanaf 2017 nemen de BRZO inspecteurs dit thema dan ook mee tijdens de audits en wordt getoetst hoe bedrijven met het thema Ageing omgaan binnen alle VBS (veiligheidsbeheersysteem) elementen. Dit heeft als gevolg dat BRZO bedrijven voorbereid moeten zijn op het thema Ageing.

Wij helpen u graag verder!

Pontifexx-ageing-20

Hoe voorkom je verborgen veroudering?

In een fabriek waar productie wordt gedraaid degraderen installaties. Dit kan komen door verouderde software, degradatiemechanismen als corrosie en vermoeiing, maar ook door kennisverlies. Door op de juiste plekken op de juiste manier te inspecteren, een meerjaren vervangingsplan op te stellen en kennis te borgen kunnen deze vormen van degradatie worden beheerst. Hierdoor wordt het risico op een incident nog verder verlaagd.

Inspectie thema’s voor 2019

Tijdens de Brzo-inspecties in 2019 zullen de inspectieteams hun focus richten op passieve brandbeveiligingssystemen, zoals isolatie, opschuimende coatings en hitteschilden. Hierbij moet zijn geïnventariseerd welke de degradatiemechanismen binnen de fabriek voorkomen en welke risico’s zij met zich meebrengen. Er wordt hierbij in het bijzonder gelet op de degradatie door corrosie.

Waar liggen de risico’s bij elke installaties?

Pontifexx heeft een methodische aanpak om risico’s te detecteren. Dat doen we door de samenhang tussen degradatiemechanismen, ontwerpgegevens en invloeden van buitenaf in kaart te brengen. Zo kunnen de risico’s in jullie bedrijf gesignaleerd worden. Vervolgens adviseren we hoe alle machines, apparaten en systemen in goede conditie kunnen blijven om gevaarlijke of onvoorspelbare situaties te voorkomen.

De Pontifexx methode is bij meerdere klanten toegepast en heeft iedere keer een positief oordeel ontvangen van het BRZO-inspectieteam.

Door proactief op risico’s te sturen, maatregelen te integreren in de werkstroom en periodiek te rapporteren wordt het risico ten aanzien van veiligheid en milieu verlaagd. Hierdoor verbetert ook de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de fabriek. De Pontifexx methode is bij meerdere klanten toegepast en heeft iedere keer een positief oordeel ontvangen van de BRZO-inspectieteam.

Johan-pontifex

Benieuwd hoe de Pontifexx methode werkt?

Maak een afspraak. Dan komen wij onze aanpak graag in detail uitleggen.

Pontifexx-ageing-10

Levensfases van Ageing

Pontifexx hanteert 4 fases van Ageing namelijk de Opstartfase, Gebruikstijd, Ageing & Sloopfase. Elke fase behoeft een andere aanpak en aandachtspunten. Naast het inschalen van de veiligheidsrisico’s verschaft Pontifexx ook inzicht in de huidige conditie van de installaties. In één oogopslag is zichtbaar wat de leeftijd is van de bestaande installaties en wanneer deze volgens verwachting vervangen dienen te worden. Vanuit de conditiescore is het ook mogelijk om een meerjaren vervangingsplan op te stellen.

Projecten